S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Povolit vše" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Nastavení cookies

Online katalog produktů velkoobchodu společnosti PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o. - pro nákup našeho zboží je nutná první registrace.


Reklamace a vrácení zboží
REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Prodávajícím je obchodní společnost PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o., se sídlem v Prostějově, Sladkovského 3065/14, PSČ: 796 01, IČ: 46966820, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6833.

Prodávající dodává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.  Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

Zákazník je kupujícím, spotřebitelem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 
  
I. Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Na zakoupené zboží se poskytuje dvouletá záruční doba. Pokud kupující vadu zboží v této době uplatní, bez zbytečného odkladu písemně oznámí prodávajícímu, náleží kupujícímu nároky vyplývající z Občanského zákoníku, příp. dalších právních předpisů. Záruční doba začíná běžet od odevzdání věci Kupujícímu, byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. 
Na žádost kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje Kupujícímu doklad o zakoupení věci (faktura nebo prodejka za hotové), který musí obsahovat údaje jako v záručním listě.

Uskuteční-li kupující internetovou objednávku s možností osobního odběru, vztahují se na něho nároky vyplývající z Občanského zákoníku, Zákon č. 89/2012 Sb., případně dalších právních předpisů, jako při objednávce přes e-shop.

II. Místo uplatnění reklamace

Kupující uplatní reklamaci na adrese prodávajícího: 
PLASTIMEX Prostějov, spol. s r. o., Sladkovského 3065/14, 796 01 Prostějov

Zboží musí být zasláno v kompletním stavu poštou, přiměřeně zabalené, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození. Zboží zákazník zasílá na své náklady, nikoliv na dobírku. Doporučujeme přiložit vyplněný reklamační lístek, kterým může být i formulář o odstoupení od smlouvy, kde zákazník zatrhne, že se jedná o reklamaci. Pokud zákazník dokument potvrzující zakoupení zboží, usnadní nám identifikaci daného zboží. U poškozeného zboží zákazník vyznačí a popíše přesně druh a místo poškození.

Reklamace na objednávky, které byly uskutečněny s možností osobního odběru má kupující právo uplatnit:

 • na kterékoli prodejně DOMINO (adresy jsou uvedeny na našich web.stránkách) nebo v sídle společnosti PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o., Sladkovského 3065/14, PSČ: 796 01
 • při osobním odběru na prodejně Vám byl vystaven pokladní doklad, bez něhož nelze reklamaci uplatnit. V případě reklamace je nutno předložit pokladní doklad k zakoupenému zboží.

III. Rozsah odpovědnosti za vady

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:

 • pokud věc byla prodána pro tuto vadu za nižší cenu
 • vada vznikla běžným opotřebením, nebo pokud ji kupující sám způsobil
 • pokud nebylo právo z vady uplatněno ve lhůtě k uplatnění
 • při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
 • při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím
 • při porušení ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
 • při obsluze, užívání a zacházení se zbožím v rozporu s návodem, který přiložil výrobce
 • při poškození zboží živelnou událostí.

IV.Nároky z odpovědnosti za vady 

Kupující má zejména právo:

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, na bezplatné odstranění vady, nebo nebo na dodání nové věci bez vad, nemá-li koupená věc vlastnosti stanovené v § 2161 Občanského zákoníku, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené
 • na výměnu součásti, pokud se vada týká pouze součástí věci
 • na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, a to i v případě odstranitelné vady, pokud kupující nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad
 • na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající kupujícímu nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jako i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné potíže

Má-li věc vadu nebo a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu.

V. Doba vyřízení reklamace

Prodávající reklamaci vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem, vždy o nezbytně nutnou dobu, která slouží k odstranění vady. Toto prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a zákazník má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů spojených s doručením zboží k prodávajícímu, v případě že se jedná o oprávněná práva z odpovědnosti za vady. Náklady budou uhrazeny ve výši sazebníku platného ceníku u České pošty.

Pokud zákazník žádá o vrácení financí na svůj účet, žádáme zákazníka o doplnění svého čísla účtu a kódu banky na reklamační lístek, opatřený podpisem zákazníka.

VI. Hygienické zásady

Zboží musí být k reklamaci předloženo úplné a v řádném stavu, který neodporuje běžným hygienickým zásadám.

VII. Další ustanovení

Se řídí Obchodními podmínkami, které jsou přístupny zde.

PLASTIMEX Prostějov, spol. s r.o.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NjVlYzlhMG